Màster en Direcció d'Empreses Industrials

Assoleix càrrecs directius en el sector industrial ampliant la teva formació en l'àrea de la gestió i la organització industrial

INFORMACIÓ GENERAL

El Màster en Direcció d’Empreses Industrials té com a objectiu consolidar les capacitats dels graduats i de les graduades de l’àmbit industrial perquè exerceixin amb eficiència i eficàcia càrrecs directius en l’àrea de l’organització industrial.

Cursant aquest màster adquiriràs competències en les àrees de: direcció d’empreses, finances, màrqueting, recursos humans, tecnologies de la informació per a presa de decisions, estàndards i normatives legals, qualitat i operacions.

Objectius formatius del màster

El Màster en Direcció d'Empreses Industrials té com a objectiu consolidar les capacitats dels graduats i de les graduades de l'àmbit industrial perquè exerceixin amb eficiència i eficàcia càrrecs directius en l'àrea de l'organització industrial, alhora que adquireixen competències bàsiques en les àrees de direcció d'empreses, finances, màrqueting, recursos humans, tecnologies de la informació per a presa de decisions, estàndards i normatives legals, qualitat i operacions.

 

La trajectòria professional dels graduats i de les graduades en enginyeria freqüentment discorre per un camí en el qual van assumint responsabilitats en el seu àmbit d'especialització. Aquest procés planteja el repte que coneguin tant el vessant tècnic com que siguin capaços d'assumir càrrecs directius alineant l'estratègia de l'àmbit d'organització industrial a l'estratègia de l'empresa.

 

El programa s'adreça a graduats i graduades que tenen una àmplia formació tècnica, però que necessiten ampliar la seva formació en l'àrea de la gestió lligada a l'organització industrial: direcció d'operacions (producció, compres i aprovisionament, i logística de distribució), gestió de la tecnologia, de la innovació, de la informació i del coneixement, gestió de la qualitat integral i sistemes de gestió mediambiental. Necessiten també uns coneixements sòlids en la resta d'àrees funcionals de l'empresa: direcció econòmica i financera, direcció de màrqueting, habilitats directives, recursos humans i gestió de canvi, estàndards i normatives legals, i direcció estratègica i política empresarial.

Competències del màster

Competències específiques:

 

 • E01. Impulsar, planificar, coordinar, elaborar, avaluar i dirigir l'execució de projectes d'organització i planificació d'operacions industrials (aprovisionament, logística, producció, etc.).
 • E02. Gestionar òptimament els recursos materials, econòmics i humans de l'àmbit d'organització industrial de l'empresa.
 • E03. Prendre decisions dins l'àmbit d'organització industrial, assumint la iniciativa en l'anàlisi de situacions complexes, de canvi permanent i d'àmbit global, i la responsabilitat de determinar els recursos d'acció més adequats.
 • E04. Modelar, simular i gestionar els processos productius de la indústria.
 • E05. Entendre i avaluar els indicadors comptables, financers, i de l'estat dels actius intangibles, així com interpretar el pla de màrqueting, la conjuntura econòmica global, i l'entorn jurídic (mercantil, laboral i fiscal) de l'empresa industrial, per poder contribuir a definir els vectors estratègics de creixement de l'empresa.
 • E06. Exercir l'activitat professional amb un compromís clar de qualitat.
 • E07. Liderar dins l'empresa equips pluridisciplinaris.
 • E08. Definir i implementar els objectius estratègics de la seva àrea de competència de manera alineada amb l'estratègia i els valors de l'empresa.
 • E09. Col·laborar a millorar el desenvolupament i implantació d'idees estratègiques que persegueixen noves oportunitats de negoci des de l'àrea d'organització industrial, i tot això promovent una cultura d'innovació.

 

Competències transversals:

 

 • T1. Comunicació verbal, escrita i en anglès. Comunicar per escrit i oralment de manera efectiva i adequada a l’audiència en català, castellà i anglès.
 • T2. Aprendre nous coneixements i tècniques de forma autònoma al llarg de tota la vida professional.
 • T3. Generar propostes innovadores i competitives en l’activitat professional.
 • T7. Resoldre problemes amb raonament crític, amb iniciativa, pressa de decisions i creativitat.
 • T11. Assumir la responsabilitat ètica i els condicionants econòmics, mediambientals, socials, legals, de prevenció i de sostenibilitat en l’exercici professional.

CARACTERÍSTIQUES

Titulació oficial

Màster en Direcció d’Empreses Industrials (MPDEI)

Títol que s'obté

Màster en Direcció d’Empreses Industrials (màster propi)

Durada

1 any / 60 ECTS

Règim

Temps complet

Modalitat

Semipresencial

Horari

Dimecres de 18.00 a 21.45 hores i divendres de 17.00 a 21.45 hores

Idioma

Castellà (92 %) i Anglès (8 %)

Perfil dels graduats

Experiència dels alumnes

El programa s’adreça a graduats i graduades que tenen una àmplia formació tècnica, però que necessiten ampliar la seva formació en l’àrea de la gestió lligada a l’organització industrial

Model educatiu

Engineering by doing

Pedagogia de treball per competències i es desenvolupament en base a les activitats didàctiques més adequades, on el treball per projectes i les pràctiques en empreses prenen un protagonisme destacat.

Professorat

Perfil i experiència

La plantilla de docents del màster està formada per doctors i doctores amb experiència acadèmica en l’àmbit del màster i per professionals dels sectors empresarial i de la direcció d’operacions.

Perfil dels graduats

Experiència dels alumnes

El programa s’adreça a graduats i graduades que tenen una àmplia formació tècnica, però que necessiten ampliar la seva formació en l’àrea de la gestió lligada a l’organització industrial: direcció d’operacions (producció, compres i aprovisionament, logística de distribució), gestió de la tecnologia, la innovació, la informació i el coneixement, gestió de la qualitat integral i sistemes de gestió mediambiental

Necessiten també uns coneixements sòlids en la resta d’àrees funcionals de l’empresa: direcció econòmica i financera, direcció de màrqueting, habilitats directives, recursos humans i gestió de canvi, estàndards i normatives legals, i direcció estratègica i política empresarial.

Alumni Experiences

Model educatiu

Engineering by doing és el model educatiu de l’EUSS que s’emmarca dins de la pedagogia de treball per competències i es desenvolupa en base a les activitats didàctiques més adequades, on el treball per projectes i les pràctiques en empreses prenen un protagonisme destacat.

 • Aprenentatge basat en projectes (ABP)

L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) és la principal metodologia d’ensenyament-aprenentatge en el nostre estil Engineering by doing. Consisteix a fer que un equip d’estudiants, de forma autònoma i acompanyats per un o una docent, adquireixen coneixements, habilitats i actituds realitzant un projecte real del món de l’enginyeria.

 • Orientació professional i inserció laboral

Accions encaminades a què l’estudiant pugui assolir i utilitzar eines, estratègies, habilitats i coneixements per planificar i implementar el seu desenvolupament professional i personal. 

 • Visites a empreses
 • Masterclass

Activitats d'orientació professional

Jornada Pre-Ocupa't

Espai de trobada entre empreses dels sectors industrials i tecnològics i professionals o futurs professionals, i actuals estudiants, que s'interessen per conèixer les seves perspectives en el món laboral.

Les empreses participants presenten el seu projecte i productes, i comenten el perfil de col·laborador qualificat ideal, tenint en compte estudis, habilitats i competències personals, i la possible experiència professional en el camp de treball. Recullen currículums dels i de les alumnes i alumni, i ofereixen la possibilitat de realitzar entrevistes de treball.

Jornada cultural Emprenadora

Espai d’apropament entre persones amb experiència en l'emprenedoria, serveis i recursos per emprendre i estudiants de l’EUSS, que poden tenir una altra sortida laboral en crear la seva pròpia empresa i, a més, a la seva mida.

L'EUSS es compromet a fomentar l'emprenedoria entre el seu alumnat dotant-lo de les eines necessàries per afrontar aquest repte amb les màximes garanties. La Jornada Cultura Emprenedora forma part d'aquesta iniciativa juntament amb l'elaboració d'un pla d'empresa a l'assignatura d'Empresa amb l'entorn de Barcelona Activa, i un acord de col·laboració amb Microbank de la Caixa.

Seminaris d'orientació professional

Com elaborar un Curriculum vitae i Com afrontar l’entrevista de treball

Aquests seminaris s’imparteixen cada any dins l’assignatura de Pràctiques Professionals amb la voluntat de facilitar eines i recursos a l'alumnat de l’EUSS en la recerca de feina per tal que aquesta sigui exitosa amb l’objectiu final d’assolir la inserció laboral.

Es parla de tot el procés que es desenvolupa a l'hora de voler inserir-se en el món laboral. Des de com iniciar la recerca de feina i dels diferents canals de què es disposa, fins a com afrontar amb èxit l'entrevista de treball.

Atenció individualitzada

Atenció individualitzada d’orientació professional en l’àmbit competencial per a tot l'estudiantat.

Professorat

Perfil i experiència

La plantilla de docents del màster està formada per professionals de la indústria amb una mitjana de més de 15 anys d’experiència directiva, amb un ampli bagatge en docència universitària.

El caràcter professionalitzador del programa justifica la presència d’aquest conjunt de professionals, els i les quals aportaran l’experiència de la seva dilatada carrera a la docència del màster.

Directius i exdirectius d'empreses significatives:

 • Vicepresident de RRHH de DEUSTCHE BANK
 • Director d’Operacions d’AMAZON espanya
 • Directora de logística i organització de VALEO Lighting
 • Director de Support Spare Parts Supply Chain a HEWLETT PACKARD
 • Director d’Enginyeria de Fabricació a GENERAL ELÈCTRIC
 • Director de Planificació industrial de FICOSA
 • Director per a Amèrica Llatina de DEVELOPMENT SYSTEMS
 • Global Director Supply Quality AGCO CORP.
 • Claims Supervisor de TÒQUIO MARINE INSURANCE LIMITED
 • Cap de Qualitat de la Supply Chain de GRIFOLS
 • Director d’Operacions de VISIOMETRICS
 • Director Tècnic de DUCASA
 • Responsable de projectes d’ALSTOM

Xavier Gallardo

Doctor en lnnovació tecnológica a la enginyeria de producte i procés (UPC). Enginyer Técnic Superior Industrial (UPC)

Asesor de empresas especialista en Organización Industrial e Innovación Tecnológica.

Andreu Moreno

Doctor Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politécnica de Catalunya

Área de experiencia en dirección empresarial y tecnologías de la información y comunicaciones.

Carme Giralt

Licenciatura en Fisica, especialitat industrial i electrónica. Master en Supply Chain

Carrera en el mundo de la automoción, especialista en implantación de procesos
LEAN y Supply Chain.

Albert Fossas

Licenciado en Ingeniería Industrial UPC

Experto en Logística y Supply Chain Management. Director de Logística en Indo.

Manel Rajadell

Doctor Ingeniero Industrial (UPC). MBA(UPM)

Ingeniero Industrial (Organización de Empresas). Profesor Titular de Universidad. ESEJAAT (UPC)

August Francesc

Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos UPC

UOC Profesor de Estudios de Economía y Empresa. EUSS Profesor del Departamento de Organización Industrial.

Bernardo Correia

lngenieria Mecánica-Producción (IPS) Máster Organización e Ingeniería de La Producción y Dirección De Plantas Industriales (UPC)

Consultor y Formador de Lean Manufacturing, Mejora Continua y Problem Solving. Leanbox, consultor industrial

Josep Lujan

Ingeniero Técnico Industrial por la UPC MBA por la UPM

Profesional del área de Operaciones con 30 años de experiencia. Chief Operations Officer en VOLPAK.

Pere Rajadell

Ingeniero Industrial Superior Mecánico (UPC)

Experto en la mejora continua Lean Six Sigma. HP lnc. Graphics Solutions Services Program Manager.

Antonio Fernández

Licenciado en Ciencias Económicas, UB

Implantación de Modelos Comerciales y desarrollo de habilidades directivas. Development Systems, Director América Latina.

Josep Rufas

Ingeniero Industrial (UPC). Executive MBA (IEM). Máster en e­Logistics & SCM (UB-UPC)

Consultor industrial. Socio fundador de Instaura.

Arash Arjomandi

Doctor en Humanidades (UPF)

Consultor Empresarial. lNSPIRAUA®. Socio-fundador. Profesor EUSS Ética Profesional.

Juan Girón

Máster Oficial en Dirección de Empresas, UAB

Ingeniero y Directivo Industrial Visiometrics (Halma group) Operations Vice-President

José Víctor Gallardo

Ingeniero Industrial (UPC)

Profesor universitario en el grado de ingeniería eléctrica. Agefred – Asesoria y consultoría en sistemas de gestión de empresas.

Ángel Borrell

Doctor en Ingeniería Electrónica UPC

Profesor Ingeniería Eléctrica y Automática. EUSS coordinador de estudios.

Juan Manuel Orus

Licenciado en derecho. Postgrado en derecho comunitario por la Universidad de Bruselas

Profesional del mundo del seguro industrial especializado en el área juridica.

Carles Lombart

Carles Lombart Licenciado en Historia Contemporánea (UB), Master en Dirección de RRHH (UAB)

Carrera profesional centrada en Recursos Humanos y Organizadón.
Profesor de RRHH UAB. Deutsche Bank, S.AE. Director de Normativa Interna

Escola Universitària Salesiana de Sarrià

Passeig Sant Joan Bosco, 74 08017 – Barcelona

Telèfon: +34 932805244

Fax: +34 932806642

Correu-e: euss@euss.cat

Gestió acadèmica: gestioacademica@euss.cat

Borsa de treball: borsatreball@euss.cat

Fundació Rinaldi: fundacio@euss.cat

Webmaster: webmaster@euss.cat

EUSS – Escola Universitària Salesiana de Sarrià. © 2022 – Centre adscrit a la UAB       l

ODS

RSS

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

Omple el formulari que trobaràs a continuació i t’enviarem més informació sobre el màster i els requisits d’admissió.